تولید انواع قطعات برقی خودرو از قبیل سوکت، دسته سیم، وایرشمع، چراغ سقف، تقویت شیشه بالابر، کیت خطر و…